Veelgestelde vragen

Over aanmelding en aanvragen kinderopvangtoeslag

 1. Hoe kan ik mijn kinde(eren) aanmelden voor gastouderopvang?
 2. Is flexibele opvang ook mogelijk bij gastouder? En in de avonden en in het weekend?
 3. Hebben wij recht op kinderopvangtoeslag en hoe kunnen wij deze aanvragen?
 4. Hoe zit het precies met de koppeling tussen opvanguren en werkuren?
 5. Wat is een zogenaamd LRK-nummer en waar kan ik deze vinden?
 6. Heb ik tijdens ouderschapsverlof ook recht op kinderopvangtoeslag?
 7. Doet gastouderbureau Sweet Home Zeeland mee aan de Maandelijkse Gegevenslevering voor kinderopvangorganisaties?

Over ons gastouderbureau

 1. Is gastouderbureau Sweet Home Zeeland een geregistreerd gastouderbureau?
 2. Wat voor een soort opvang kunnen we afnemen via jullie?
 3. We overwegen een gastouder, kunnen jullie garanties geven over de kwaliteit?

Over de gastouderopvang/opvang aan huis

 1. Wat is gastouderopvang precies?
 2. We zoeken een gastouder bij ons thuis, kan dat?
 3. Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?
 4. Wat is een achterwacht (horend bij een gastouder)?
 5. Aan welke eisen moet ik voldoen om gastouder te kunnen worden?

Over aanmelding en aanvragen kinderopvangtoeslag

1. Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden voor gastouderopvang?

U kunt uw kind(eren) gratis aanmelden door contact met ons op te nemen via e-mail of telefonisch. Het is voor ons fijn om te weten voor welke dagen u opvang zoekt en welke tijden hierbij horen, hoeveel en hoe oud uw kinderen zijn en in welke plaats u bij voorkeur opvang zoekt. Daarnaast kunt u persoonlijke voorkeuren uiteraard aangeven, denk aan weinig/veel opvangkinderen, wel of geen huisdieren, omgang met de kinderen enzovoorts.

Wij proberen hier allemaal rekening mee te houden en met een zo goed mogelijk match te komen, waarbij u geheel vrijblijvend kennis kunt maken.

2. Is flexibele opvang ook mogelijk bij gastouders? En in de avonden en in het weekend?

Ja, een aantal van onze gastouders bieden deze mogelijkheid. Ouders kunnen flexibel terecht voor opvang en er zijn ook gastouders die opvang bieden in de weekenden en ook nachtopvang bieden. Dit is juist het grote voordeel van gastouders, dat ze vaak wat flexibeler kunnen en willen zijn dan kinderdagverblijven.

3. Hebben wij recht op kinderopvangtoeslag en hoe kunnen we deze aanvragen?

Puzzelen

U komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding of re-integratietraject volgen. Daarnaast moet de betreffende gastouder geregistreerd staan.

Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te kijken op hoeveel kinderopvangtoeslag u per maand recht heeft. Voor het definitief aanvragen van de kinderopvangtoeslag is het het handigste en snelste om deze digitaal, met behulp van de DigiD-code, aan te vragen. U moet er rekening mee houden dat het een aantal weken kan duren, voordat de belastingdienst de eerste kinderopvangtoeslag stort.

4. Hoe zit het precies met de koppeling tussen de opvanguren en de werkuren?

Vanaf 2012 wordt er gekeken naar de verhouding tussen het aantal werkuren en het aantal opvanguren. Het uitgangspunt hierbij zijn de werkuren van de minst werkende ouder. Op basis van deze werkuren mag u voor een kind van 0 tot 4 jaar 140% aanvragen van deze werkuren en voor een kind vanaf 4 jaar tot de laatste maand waarin het kind naar het middelbaar onderwijs gaat 70%. Hierbij is rekening gehouden met de eventuele reistijden van een ouder.

5. Wat is een zogenaamd LRK-nummer en waar kan ik deze vinden?

LRK betekent Landelijk Register Kinderopvang. Iedere gastouder, die officieel geregistreerd staat, heeft een LRK nummer. Ouders hebben dit nummer bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Alle LRK nummers van onze gastouders zijn te vinden op deze pagina.

6. Heb ik tijdens ouderschapsverlof ook recht op kinderopvangtoeslag?

Ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

7. Doet gastouderbureau Sweet Home Zeeland mee aan de Maandelijkse Gegevenslevering voor kinderopvangorganisaties?

Ja, wij doen mee aan de Maandelijkse Gegevenslevering voor kinderopvangorganisaties. Deze maandelijkse gegevenslevering zorgt voor een veel kleinere kans op terugvordering van kinderopvangtoeslag bij ouders. Dit werkt als volgt.

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag:

 • Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:
 • U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
 • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
 • Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
 • U past zélf eventueel uw gegevens aan.
 • Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.

Over ons gastouderbureau

1. Is gastouderbureau Sweet Home Zeeland een geregistreerd gastouderbureau?

Ja, gastouderbureau Sweet Home Zeeland is een geregistreerd gastouderbureau, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het Kinderopvangregister van de Gemeente Middelburg en in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom in opdracht van de gemeente regelmatig inspecties uit. Gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in het register opgenomen. U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als het gastouderbureau en de gastouder waarvan u gebruik maakt is geregistreerd. Al onze gastouders hebben een registratienummer, waardoor u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

2. Wat voor een soort opvang kunnen we afnemen via jullie?

De gastouders die bij ons zijn aangesloten bieden verschillende vormen van opvang, waaronder flexibele opvang, weekendopvang en eventueel nachtopvang.

3. We overwegen een gastouder, kunnen jullie garanties geven over de kwaliteit?

SAMSUNG

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de klik tussen ouder, kind en gastouder. Daarnaast besteden we aandacht aan het realiseren van een veilige en schone opvangomgeving. De vereiste verklaring omtrent het gedrag biedt zekerheid omtrent de achtergrond van de gastouder. Tot slot wordt met behulp van evaluatiegesprekken aandacht besteed aan de relatie tussen gastouder, kind en ouder. Bij tussentijdse problemen vindt er tussendoor overleg plaats, waarbij wij ook aanwezig zijn. We proberen dus op alle mogelijke wijze de kwaliteit van de opvang goed in de gaten te houden en bij eventuele signaleren direct te handelen. Jaarlijks worden wij meermalen gecontroleerd door de GGD op onze werkwijze en op de procedures die we hanteren.

Over de gastouderopvang/opvang aan huis

1. Wat is gastouderopvang precies?

Gastouderopvang is een professionele, kleinschalige en geregistreerde vorm van kinderopvang in Nederland. Gastouders bieden de opvang veelal aan in hun eigen woning, die aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Een opvangkindje draait vaak mee in het reilen en zeilen van een gezin, waardoor er vaak hechte banden kunnen ontstaan, ook tussen de kinderen onderling.

2. We zoeken een gastouder bij ons thuis, kan dat?

Ja, dat is zeker mogelijkheid. We hebben veel toppers (gastouders aan huis) in ons bestand die nog op zoek zijn naar nieuwe gezinnen. Bij thuisopvang wordt de eigen woning van de ouders gezien als de opvanglocatie. Er gelden wel aanvullende regelingen: de gastouders aan huis valt onder de dienstverlening aan huis en mag maximaal drie dagen per week opvang bieden op hetzelfde adres. Gedetailleerde informatie over de regeling dienstverlening aan huis is bij ons op te vragen.

3. Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief de eventuele eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar. De gastouder hoeft de eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Vangt de gastouder alleen kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar, dan mag de gastouder maximaal 5 kinderen opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn.

4. Wat is een achterwacht (horend bij een gastouder)?

Een achterwacht is iemand bij de gastouder in de buurt en op wie de gastouder kan terugvallen als zich onverwachts een calamiteit voordoet. Wanneer de gastouder meer dan vier kinderen tegelijkertijd opvangt, is de gastouder verplicht een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen EHBO te hebben, omdat het enkel om een noodoplossing gaat.

5. Aan welke eisen moet ik voldoen om gastouder te kunnen worden?

Een gastouder moet een geldig diploma hebben, welke in de diplomalijst van de overheid is vermeld. Dit is in ieder geval de minimale opleiding helpende, zorg en welzijn niveau 2 of een andere MBO of HBO opleiding in de richting van pedagogie en/of verzorging. Deze diplomalijst is te vinden bij de documenten.

Als tweede is een geldig EHBO diploma gericht op kinderen een vereiste. Als derde moet de gastouder van zichzelf en eventueel van de huisgenoten boven de 18 jaar een verklaring van goed gedrag (VOG) aanvragen bij de gemeente.

Tot slot moet de woning kindvriendelijk en veilig genoeg zijn voor de start van de opvang. De belangrijkste zaken hierbij zijn bijvoorbeeld traphekjes, stopcontactbeveiligers, werkende rookmelders en een veilige keuken.