Wat doen wij?

Van de bemiddelingskosten proberen wij goed en snel mogelijk te bemiddelen en goede service en begeleiding te geven. Hieronder een opsomming van de algemene zaken:

Bemiddelingstaken

 • 10Het actief werven van gastouders en toppers.
 • Het plaatsen van advertenties, zowel op onze eigen website als ook op algemene websites. Regelmatig krijgt de website een update.
 • Het gratis inschrijven voor vraagouders en gastouders. Wij gaan dan zo snel mogelijk op zoek naar een geschikte gastouder of topper.
 • Het verzorgen van intakegesprekken, koppelingsgesprekken en evaluatiegesprekken.
 • Het beantwoorden van verschillende vragen via de e-mail, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek.
 • Goede bereikbaarheid: 7 dagen in de week en ook ’s avonds. E-mails en telefoontjes worden doorgaans dezelfde dag beantwoord.
 • Eventuele herbemiddeling.
 • Het afleggen van minimaal twee huisbezoeken per jaar.
 • Bemiddelen bij problemen.
 • Pedagogische begeleiding.
 • Het regelmatig mondeling en schriftelijk evalueren van de gegeven opvang.
 • Overeenkomsten/contracten opstellen voor alle partijen.
 • Mogelijkheden bekijken voor vervangende opvang.
 • Jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie uitvoeren op de opvanglocatie.
 • Begeleiding in de voorbereiding op de GGD controle voor de gastouders.
 • Zorgen voor een pedagogisch werkplan, registratie ongevallen en het protocol kindermishandeling.
 • Gastouders kunnen gebruik maken van verschillende protocollen.
 • Het maken van informatieve nieuwsbrieven voor alle ouders en gastouders.
 • Registratie van nieuwe gastouders in het landelijk register kinderopvang of het overschrijven van reeds bestaande gastouders.

Administratieve taken

 • Hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag (voor de ouders).
 • Het uitvoeren van de kassierfunctie (facturen maken, betaling aan de gastouders en overige financiële afhandeling).
 • Jaaropgaven voor gastouder en vraagouder.
 • Debiteurenbeheer.
 • Contacten met instanties, zoals belastingdienst, sociale dienst enz.

Deskundigheidsbevordering

 • Het begeleiden bij de opleiding MBO 2 helpende, zorg en welzijn (o.a. via de gastouderacademie).
 • Het regelen van het EHBO diploma volgens de eindtermen van het Oranje Kruis.
 • Jaarlijkse evaluatie m.b.t. de kwaliteit en werkwijze van het gastouderbureau.
 • Pedagogisch advies en begeleiding op aanvraag.
 • Een oudercommissie die een aantal keren per jaar vergaderd.
 • Een klachtenregeling en klachtencommissie.
 • Contact met gemeenten, GGD Zeeland en overige instanties.
 • Het volgen van actuele ontwikkeling van o.a. de overheid en nieuwe regelingen.

Uiteraard is iedere opvangaanvraag verschillend en kunnen wij ook maatwerk leveren.